Konto zawieszone

Przyczyna:
- nieuregulowane faktury za utrzymanie strony www,
lub
- problem techniczny.

Kontakt ze administratorem:
tel. 034 365 29 74
e-mail:ewa@cze.pl